• Farkademi inovatif ekibiyle problemlerinize veya iş geliştirme ihtiyaçlarınıza yönelik yenilikçi fikirler geliştirir.
  • Kurum içi beyin fırtınalarında moderatörlük hizmeti sunar.
  • Geniş katılımlı arama konferanslarında mcreative-1oderatörlük desteği verir.