Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Resim-Problem Çözme-1Bu eğitim kapsamında organizasyonlarda karşılaşılan kalite problemlerinin ve diğer kronik problemlerin etkin bir şekilde çözülebilmesi için kullanılabilecek problem çözme teknikleri/araçları aktarılmakta ve problem çözme ile ilgili takım çalışması yapılmaktadır.

Eğitim İçeriği:

-Genel Tanımlar
-Toplam Kalite Yönetimi
-PUKÖ (PDCA) Döngüsü
-Kaizen, Sürekli İyileştirme
-Analitik Düşünme/Yenilikçi Düşünme
-Problem Çözme Adımları
-Problem Tanımlama
-Problem Analizi
-Süreç Akış Diyagramı
-5N1K
-Veri Toplama, Veri analizi
-Nominal Grup Tekniği
-Global 8D
-Normal Dağılım, Histogram, Pareto Diyagramı
-Beyin Fırtınası
-Sebep Sonuç Diyagramı-Balık Kılçığı (Ishikawa Diyagramı)
-Kök Neden Analizi
-Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
-Uygulama: Problem çözme ile ilgili ekip çalışmaları

Eğitim Süresi: 6 saat